Mức hưởng BHYT khi khám chữa bệnh trái tuyến

Mức hưởng BHYT khi khám chữa bệnh trái tuyến

Ngày đăng: 24/07/2023 01:18 PM

  Người tham gia BHYT có nơi khám chữa bệnh ban đầu ở bệnh viện huyện, nếu điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến tỉnh thì được Quỹ BHYT chi trả 100% mức hưởng.

  Tôi tham gia BHYT và đăng ký nơi khám chữa bệnh (KCB) ban đầu là một bệnh viện tuyến huyện.

  Cho tôi hỏi mức hưởng BHYT khi người bệnh tự ý đi KCB trái tuyến được chi trả như thế nào?

  Bạn đọc Trần Mai (TP.HCM)

  BHXH TP.HCM trả lời: Mức hưởng BHYT trái tuyến hiện nay được quy định tại Điều 22, 23 Luật BHYT 2008; khoản 15, 16 Điều 1 Luật BHYT sửa đổi 2014.

  Cụ thể, người có BHYT tự đi KCB diện BHYT không đúng tuyến thì được Quỹ BHYT thanh toán như sau: Tại bệnh viện (BV) tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú trong phạm vi quyền lợi, mức hưởng BHYT của đối tượng.

  Tại BV tuyến tỉnh là 100% chi phí điều trị nội trú trong phạm vi của thẻ BHYT.

  Tại BV tuyến huyện là 100% chi phí KCB trong phạm vi quyền lợi, mức hưởng BHYT của đối tượng.

  Mức hưởng BHYT khi khám chữa bệnh trái tuyến - 1

  Người dân đến khám chữa bệnh tại BV Bình Dân. Ảnh: NGUYỄN HIỀN

  Ví dụ: Chị Nguyễn Thị A có thẻ BHYT và nơi đăng ký KCB ban đầu tại BV đa khoa huyện Nông Cống, Thanh Hóa thì chị được Quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí điều trị nội trú nếu KCB tại BV quận 3, TP.HCM.

  Cần lưu ý quy định trên không áp dụng đối với người dân tộc thiểu số và người thuộc hộ gia đình nghèo tham gia BHYT đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người tham gia BHYT đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo khi tự đi KCB không đúng tuyến.

  Nguồn: https://plo.vn/muc-huong-bhyt-khi-kham-chua-benh-trai-tuyen-post743289.html

  Chia sẻ: