Tiêu Chuẩn Sát Hạch Bảo Vệ

Tiêu Chuẩn Sát Hạch Bảo Vệ

Ngày đăng: 12/11/2023 08:58 PM

    Bảo Vệ - Vệ Sĩ Hoàng Anh chúng tôi cung cấp nguồn nhân lực bảo vệ theo tiêu chuẩn của bộ công an đưa ra với mục tiêu tinh anh toàn đội, bao gồm các kỹ năng như phòng cháy chữa cháy, lắp đặt hệ thống an ninh hiệu quả, có kỹ năng phòng vệ tốt, sức khỏe tốt, đạo đức tốt.

    Lễ sát hạch luôn luôn có sự giám sát của bộ công an trong quá trình sát hạch từ khai mạc cho đến bế mạc.

     

     

    Chia sẻ: